obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zustisovec/obrazy/logo.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Hudobný odbor 
    Výtvarný odbor 
    Tanečný odbor 
    Literárno-dramatický odbor 
 História školy 
 Zamestnanci školy 
 Rada školy 
 Rodičovská rada 
 Úhrada za štúdium 
 - Prijímacie skúšky 2017/2018 
 + Dokumenty na stiahnutie 
 + Zverejňovanie dokumentov 
 Školský vzdelávací program 
 Správa o vých. vzdel. výsledkoch 
 + Verejné obstarávanie 
 --------------------------------------- 
 - Musae Taxovia 
 . 2% daň-tlačivo 
 --------------------------------------- 
 + Fotogaléria 
 Súťaže 
 Koncerty 
 Aktuality 
 Oznámenia 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa servera 
masky(2)upravene.gif
     
     V literárno-dramatickom odbore
sa bude vyučovanie realizovať v predmetoch dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes, hudobná a hlasová príprava, základy dramatickej tvorby, štúdium rolí a umelecký prednes.
     Cieľom vzdelávania je rozvíjať v žiakoch pohotovosť, fantáziu, schopnosť reagovať rýchlo v zložitejších situáciách na javisku, uvedomiť si ľúbozvučnosť slovenčiny, vedieť sa orientovať v literatúre, cibriť jazykovú čistotu, vedome pracovať s telom, rozvíjať rytmické a hudobné cítenie žiakov. Tvorba predstavení prináša zdokonaľovanie stránky reči, osobného prejavu, vytvára nové a utužuje staré priateľstvá, učí žiakov pracovať pre kolektív, rešpektovať ho. Zároveň učí akceptovať pedagógov  a všetkých konzumentov divadelného umenia.  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web