obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zustisovec/obrazy/logo.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Hudobný odbor 
    Výtvarný odbor 
    Tanečný odbor 
 História školy 
 Zamestnanci školy 
 Rada školy 
 Rodičovská rada 
 Úhrada za štúdium 
 - Prijímacie skúšky 2017/2018 
 + Dokumenty na stiahnutie 
 + Zverejňovanie dokumentov 
 Školský vzdelávací program 
 Správa o vých. vzdel. výsledkoch 
 + Verejné obstarávanie 
 --------------------------------------- 
 - Musae Taxovia 
 . 2% daň-tlačivo 
 --------------------------------------- 
 + Fotogaléria 
 Súťaže 
 Koncerty 
 Aktuality 
 Oznámenia 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa servera 

Stručná história Základnej umeleckej školy Tisovec

     V roku 1937 bola v Tisovci zriadená Hudobná škola. Tisovec sa vtedy zaradil medzi pätnásť miest s hudobnými školami na Slovensku, pričom bol počtom obyvateľov najmenší spomedzi ostatných, ktoré mali samostatné hudobné školy (len pre úplnosť uvedieme, že to boli Bratislava, Banská Bystrica, Bardejov, Brezno, Liptovský Mikuláš, Nitra, Prešov, Prievidza, Trnava, Trenčín, Skalica, Spišská Nová Ves, Zvolen a Rimavská Sobota).
     Hudobná škola v tom čase mala dva odbory: klavír a husle. Medzi prvými absolventmi vynikli súčasný dirigent, organový virtuóz, pedagóg, hudobný skladateľ, Profesor Ján Valach / t.č. žijúci v Belgicku / a režisér, Profesor Branislav Kriška / 1931 – 1999 /.
    Roku1955 prichádza z Prahy do Tisovca mladý učiteľ Jaroslav Brzák /klavír, akordeón, hudobná teória/ s manželkou Elenou Brzákovou. /klavír/. V roku 1960 sa z Hudobnej školy stáva Ľudová škola umenia. Jaroslav Brzák sa v tomto roku stal riaditeľom a žezlo statočne držal až do roku 1996, čiže neuveriteľných 36 rokov.  V škole sa otvoril výtvarný odbor. V roku 1991 dostala hudobná škola definitívnu podobu názvu Základná umelecká škola.  Roku 1996 sa riaditeľkou školy stala Mgr. Anna Ferencová,  po nej Mgr. Milan Matucha, a to v máji 2006. Pod jeho vedením vznikol odbor literárno – dramatický. V máji 2011 sa riaditeľkou školy stáva Mgr. Ľubica Sabová. V školskom roku 2013/14 sa ZUŠ Tisovec stáva plne organizovanou umeleckou školou: ku hudobnému, výtvarnému, literárno-dramatickému odboru pribúda odbor tanečný . V júli 2016 sa riaditeľom školy stáva opäť Mgr. Milan Matucha.
     Od roku 2001 škola každoročne usporadúva Rodinnú pohodu, na ktorej účinkujú rodičia, starí rodičia, súrodenci,  príbuzní žiakov.
Pravidelne sa zapája do súťaže v hudobnej náuke „Hnúšťanský akord“. Najväčším úspechom v tejto súťaži bolo 3. miesto v B kategórii v celoslovenskom kole v roku 2012. V roku 2013 sa škola stala organizátorom krajského kola súťaže.
     Od roku 2006 škola spolupracuje s Prof. Jurajom Hatríkom, hudobným skladateľom a pedagógom VŠMU v Bratislave. Zo vzájomnej spolupráce je nutné pripomenúť premiérovanie jeho skladieb "Modlitba za lásku" na text tisovského básnika PhDr. Františka Bábelu a  Lístky do pamätníka (v roku 2011).
      V roku 2007 škola zorganizovala celoslovenskú Akordeónovú parádu, odvtedy spolupracuje s Akordeónovým orchestrom ZUŠ Lipany.
     Pravidelne spolupracuje so štrnástimi umeleckými školami z Gemera-Malohontu a Novohradu. Z ich spoločnej aktivity sa konajú každý rok súťažné prehliadky žiakov spomínaných škôl pod názvom PMU (Pódium - Paleta mladých umelcov).

„Čas začiatkov je totiž rozhodujúcim pre formovanie detskej duše a pre vzbudenie lásky k hudobnému umeniu.
V mojom prípade sa táto láska stala naozaj celoživotnou a doteraz ma napĺňa. Verím, že tisovská ZUŠ takýto úprimný vzťah k hudbe prebudila v mnohých detských dušičkách a natrvalo ich obohatila.“


Prof. Marian Lapšanský, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie, bývalý žiak Hudobnej školy v Tisovci, z triedy Jaroslava Brzáka, klavírny virtuóz, pedagóg klavírnej hry na VŠMU v Bratislave, Prahe a Akadémii umenia v Banskej Bystrici.


(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web