obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zustisovec/obrazy/logo.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Hudobný odbor 
    Výtvarný odbor 
    Tanečný odbor 
 História školy 
 Zamestnanci školy 
 Rada školy 
 Rodičovská rada 
 Úhrada za štúdium 
 - Prijímacie skúšky 2017/2018 
 + Dokumenty na stiahnutie 
 + Zverejňovanie dokumentov 
 Školský vzdelávací program 
 Správa o vých. vzdel. výsledkoch 
 + Verejné obstarávanie 
 --------------------------------------- 
 - Musae Taxovia 
 . 2% daň-tlačivo 
 --------------------------------------- 
 + Fotogaléria 
 Súťaže 
 Koncerty 
 Aktuality 
 Oznámenia 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa servera 
 Školský rok 2017 - 2018

Riaditeľ školy:   Mgr. Milan Matucha
 
 

  

Pedagogickí zamestnanci – individuálne štúdium :

 
Meno/Priezvisko 
Hudobný nástroj 
Hudobná náuka 
Mgr. Milan Matucha
  • keyboard, zobcová a priečna flauta, saxofón, gitara, basová a elektrická gitara
NIE
 
Mgr. Ľubica Sabová
  • HN, akordeón, zobcová flauta, keyboard
 
ÁNO
Vojtech Oláh, DiS. art.
  • zobcová a priečna flauta, saxofón,
NIE 
Mgr. Hajnalka Vargová, DiS. art.
  • klavír
NIE 
Mária Lakatošová, DiS. art. 
  • klavír
NIE 
Ing. Mgr. Jana Janeková, PhD. 
  • husle, gitara, violončelo
NIE 
Mgr. Andrea Slivková, DiS. art.
  • gitara
NIE 
Jakub Beľák, DiS. art.
  • gitara
NIE 
  

 
Pedagogickí zamestnanci – skupinové štúdium :
 
Meno/Priezvisko 
Odbory   
- 
Mgr. Ivana Szőkeová 
  • výtvarný odbor (VO)
- 
Katarína Mikušová 
 

  • tanečný odbor (TO)
- 
   
  
Nepedagogickí pracovníci ZUŠ :   

Bc. Edita Miklášová – účtovníctvo, mzdy, administratíva
 
Erika Očovanová - pomocný pracovník pri údržbe budov a areálov

  

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web