obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zustisovec/obrazy/logo.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Hudobný odbor 
    Výtvarný odbor 
    Tanečný odbor 
    Literárno-dramatický odbor 
 História školy 
 Zamestnanci školy 
 Rada školy 
 Rodičovská rada 
 Úhrada za štúdium 
 - Prijímacie skúšky 2017/2018 
 + Dokumenty na stiahnutie 
 + Zverejňovanie dokumentov 
 Školský vzdelávací program 
 Správa o vých. vzdel. výsledkoch 
 + Verejné obstarávanie 
 --------------------------------------- 
 - Musae Taxovia 
 . 2% daň-tlačivo 
 --------------------------------------- 
 + Fotogaléria 
 Súťaže 
 Koncerty 
 Aktuality 
 Oznámenia 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa servera 
 Školský rok 2016 - 2017

Riaditeľ školy:   Mgr. Milan Matucha
 
 

  

Pedagogickí zamestnanci – individuálne štúdium :

 
Meno/Priezvisko 
Hudobný nástroj 
Hudobná náuka 
Mgr.Milan Matucha
- keyboard, zobcová a priečna
  flauta, saxofón,
ÁNO 
Mgr.Ľubica Sabová
- HN, akordeón, zobcová flauta,
 

ÁNO 
Vojtech Oláh,DiS.art.
- zobcová a priečna flauta, 
  saxofón, klarinet, bicie,
NIE 
Mgr.Hajnalka Vargová,DiS.art.
- klavír,
NIE 
Mária Lakatošová,DiS.art. 
- klavír,
NIE 
Ing.Mgr.Jana Janeková,PhD. 
- husle, gitara,
NIE 
Mgr.Andrea Karaffová,DiS.art.
- gitara,
NIE 
Peter Kubini 
- gitara,
NIE 
  

 
Pedagogickí zamestnanci – skupinové štúdium :
 
Meno/Priezvisko 
Odbory   
- 
Mgr.Ivana Szőkeová 
- výtvarný odbor (VO),
- 
JUDr.Štefan Baláž
- tanečný odbor (TO),
- 
Michal Stejskal
- literárno-dramatický                   odbor (LDO) 
- 
  
  
Nepedagogickí pracovníci ZUŠ :   

Mária Bagačková – účtovníctvo, mzdy, administratíva,

Bc. Edita Miklášová – t.č. na materskej dovolenke,
  

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web