obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zustisovec/obrazy/logo.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Hudobný odbor 
    Výtvarný odbor 
    Tanečný odbor 
 História školy 
 Zamestnanci školy 
 Rada školy 
 Rodičovská rada 
 Úhrada za štúdium 
 - Prijímacie skúšky 2017/2018 
 + Dokumenty na stiahnutie 
 + Zverejňovanie dokumentov 
 Školský vzdelávací program 
 Správa o vých. vzdel. výsledkoch 
 + Verejné obstarávanie 
 --------------------------------------- 
 - Musae Taxovia 
 . 2% daň-tlačivo 
 --------------------------------------- 
 + Fotogaléria 
 Súťaže 
 Koncerty 
 Aktuality 
 Oznámenia 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa servera 
 

            Rada školy
v školskom roku 2017/18 pozostáva z piatich členov: 

            1. Ing. Ondrej Magyar – predseda

            2. Mgr. Silvia Striežovská – zástupca rodičov, 
            3. Vojtech Oláh, DiS. art. zástupca pedagogických zamestnancov,
            4. Bc. Edita Miklášová - zástupca nepedagogických zamestnancov, 
            5. Dušan Kojnok - delegovaný zástupca zriaďovateľa, poslanec MsZ.
  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web