obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zustisovec/obrazy/logo.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Hudobný odbor 
    Výtvarný odbor 
    Tanečný odbor 
    Literárno-dramatický odbor 
 História školy 
 Zamestnanci školy 
 Rada školy 
 Rodičovská rada 
 Úhrada za štúdium 
 - Prijímacie skúšky 2017/2018 
 + Dokumenty na stiahnutie 
 + Zverejňovanie dokumentov 
 Školský vzdelávací program 
 Správa o vých. vzdel. výsledkoch 
 + Verejné obstarávanie 
 --------------------------------------- 
 - Musae Taxovia 
 . 2% daň-tlačivo 
 --------------------------------------- 
 + Fotogaléria 
 Súťaže 
 Koncerty 
 Aktuality 
 Oznámenia 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa servera 
 
Vedenie Základnej umeleckej školy v Tisovci oznamuje:

 
 
Vážení rodičia! 

 
V stredu 21.9.2016 o 16:30 hodine sa uskutoční v priestoroch ZUŠ

   v Tisovci celoškolské ZRPŠ s programom:
 

 

 1. Privítanie rodičov - krátky hudobný program,  
 
 2. Organizácia školského roka 2016/17 - odbory, predmety, pedagógovia,
 
 
 3. Oboznámenie rodičov s plánom práce na šk.r.2016/17,
 
 4. Školné - spôsob úhrady (trvalý príkaz), 
 
 5. Oboznámenie rodičov s novým spôsobom hodnotenia a komunikácie cez internet:
 
     "Škola na  webe" - elektronická triedna kniha, IŽK (internetová žiacka knižka),
 
      Stránka školy - pripomienky a názory,
 
 6. 
Rôzne,   
 
 7. 
Diskusia.                                                                                                                               
 

 

 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web